top of page

ALTRES DOCUMENTS

Guia informativa Centres de formació d'adults

Educació al llarg de la vida. Centres de formació d’adults. Informació general

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

CFGS

Exempció parcial cfgs

Exempció total cfgs

Relació de documentació comissió avaluadora cfgs

CFGM (CAM)

Relació documentació comissió avaluadora cfgm

Altres

Reclamació llista amb barem provisional preinscripció

bottom of page