top of page
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:


Amb caràcter general l’edat per accedir als centres de persones adultes és de 18 anys. Les persones majors de 16 anys i menors de 18 podran accedir-hi quan "per raons laborals o altres circumstàncies especials" no puguin assistir als centres educatius en règim ordinari.

 

Les dates de preinscripció i matriculació per a tots els ensenyaments són les indicades pel Departament d'Ensenyament. La matrícula és gratuïta; els diferents ensenyaments tenen un cost de material, que s’indicarà en el moment de la matriculació.

 

 

Preinscripció centre d'adults

Carta de compromís

Ús i autorització d'imatge

També s'haurà de portar la següent documentació:

- Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport

- Fotocòpia de la targeta sanitària

- Fotocòpia del padró

- Fotocòpia de les notes obtingudes (en alguns casos)

bottom of page