top of page

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS

Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior (CFGS)

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.


La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Matèries de la part comuna:

  • Llengua catalana

  • Llengua castellana

  • Llengua estrangera

  • Matemàtiques


Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l'alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.


Opcions de matèries de la part específica:


Opció A
• Dibuix tècnic (Via IOC)

• Física (Via IOC)

• Tecnologia Industrial (Via IOC)


Opció B
• Biologia (Via IOC)

• Ciències de la terra i del medi ambient (Via IOC)

• Química (Via IOC)

Opció C
• Economia de l'empresa (Via IOC)

• Geografia

• Psicologia i sociologia

• Segona llengua estrangera (Via IOC)


Opció D
• Educació física (Via IOC)

i una de les matèries següents:

• Biologia (Via IOC)

• Ciències de la terra i del medi ambient (Via IOC)

• Química (Via IOC)

bottom of page