top of page

LLENGÜES

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i llengua francesa.

En el centre s'imparteixen tres nivells:  nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües) per català i castellà i A1, A2.1 i A2.2 del MECR per anglès i francès.

bottom of page