top of page

ENSENYAMENTS

 

 • ENSENYAMENT DE LLENGÜES

  • CATALÀ

  • CASTELLÀ

  • ÀNGLES

  • FRANCÈS

 • INFORMÀTICA (COMPETIC)

  • INICIAL

  • COMPETIC1

  • COMPETIC2

  • COMPETIC3

 • CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL (CFI)

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

 

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn. La nostra oferta formativa és la següent:

 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (GES1 i GES2)

 • CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CAM)

 • PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

 • ACCÉS A UNIVERSITAT PER A MÉS DE 25/45 ANYS (PAU)

bottom of page