top of page
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Preinscripció presencial

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

- Fotocòpia DNI, NIE o passaport

- Fotocòpia targeta sanitària

- Padró municipal, en el cas de passaport o l'adreça del domicili no coincideix amb el DNI o NIE.

- Últimes titulacions i/o expedient de notes.

green-passport-on-white-background-free-vector.jpg
dni_electronico_1600x900.jpg
tsi.png
bottom of page